برپایی ایستگاه سلامتی در محل برگزاری "جشنواره ورزشی نشاط خانوادگی" فجر تا نوروز شهرستان دامغان

برپایی ایستگاه سلامتی در محل برگزاری "جشنواره ورزشی نشاط خانوادگی" فجر تا نوروز شهرستان دامغان

  ایستگاه سلامتی در محل برگزاری

هدف شبکه بهداشت و درمان از شرکت در این جشنواره اطلاع رسانی ومعرفی برنامه های حوزه سلامت، ترویج ورزش سالمندان، تمرینات ورزشی با نشاط، پیشگیری از هرگونه حادثه برای سالمندان، توجه به بیماری های شایع در سالمندان، اجرای برنامه های فقر حرکتی، آموزش روش های تمرینی متناسب با گروه مخاطب، خدمات ارتقاء سلامت، پیشگیری و ارائه خدمات به همه گروه های سنی، بهبود کیفیت و سبک زندگی وافزایش امید به زندگی میباشد. همچنین در این ایستگاه خدمات مختلف بهداشتی، درمانی از قبیل: اندازه گیری قد و وزن، فشارخون، مشاوره، آموزش وپاسخگویی به سوالات بهداشتی مراجعین انجام میگیرد.

 

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان، با تلاش امور رفاهی ورزشی، واحد بهداشت خانواده، واحد مبارزه با بیماریها و واحد تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان دو غرفه: ورزش سالمندان و  آموزش نقش ورزش در اصلاح سبک زندگی فعال، در سالن ورزشی چندمنظوره دامغان با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان دامغان بر پاگردید.

هدف شبکه بهداشت و درمان از شرکت در این جشنواره اطلاع رسانی ومعرفی برنامه های حوزه سلامت، ترویج ورزش سالمندان، تمرینات ورزشی با نشاط، پیشگیری از هرگونه حادثه برای سالمندان، توجه به بیماری های شایع در سالمندان، اجرای برنامه های فقر حرکتی، آموزش روش های تمرینی متناسب با گروه مخاطب، خدمات ارتقاء سلامت، پیشگیری و ارائه خدمات به همه گروه های سنی، بهبود کیفیت و سبک زندگی وافزایش امید به زندگی میباشد.

همچنین در این ایستگاه خدمات مختلف بهداشتی، درمانی از قبیل: اندازه گیری قد و وزن، فشارخون، مشاوره، آموزش وپاسخگویی به سوالات بهداشتی مراجعین انجام میگیرد. و درخصوص تغذیه سالم و بیماریهای مختلف انواع پمفلتهای آموزشی بهداشتی ارائه میشود.

کلمات کلیدی
آقای صالحی مهر
تهیه کننده:

آقای صالحی مهر

تصاویر

">  ایستگاه سلامتی در محل برگزاری