برگزاری اولین جلسه "كميته ی درون بخشی التور" در سال 99 در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان

برگزاری اولین جلسه "كميته ی درون بخشی التور" در سال 99 در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان

 جلسه كميته ی درون بخشی التور در سال 99

 

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان؛با پیگیری واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های شبکه بهداشت و درمان دامغان، اولین جلسه ی "كميته درون بخشی التور" در محل سالن آموزش شبکه بهداشت و درمان این شهرستان برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه که با حضور اعضاء کمیته التور برگزار شد، دکتر پورمحمدی مدیرشبکه بهداشت و درمان، ضمن خوش آمدگویی به اعضای ستاد، در خصوص اهمیت و اهداف برگزاری کمیته، مطالبی را عنوان نمودند. وی هدف از تشکیل این جلسه را بررسی عملکرد و اقدامات انجام شده و طرح مشكلات و موانع، ارائه راهكارهاي اجرايي و آمادگی در برابر طغیان بیماریهای آب و غذا و بیماری التور بیان نمودند.

سپس طالبی مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها در خصوص وضعیت شاخص ها و اقدامات انجام شده در سال گذشته مطالبی بیان نمود و همچنین به اهمیت هماهنگی واحدها و برنامه ریزی آمادگی مقابله با اپیدمی احتمالی تأکید کردند. درادامه مهندس سلمانی، مسئول واحد بهداشت محیط شهرستان در خصوص اقدامات واحد بهداشت محیط در پیشگیری از بیماریهای آب و غذا گزارش مبسوطی را ارائه نمودند.

در خاتمه ضمن ارائه ی راهکارها و پیشنهادهای راهبردی جهت اجرای هر چه بهتر برنامه، هر کدام از اعضاء به بیان نقطه نظرات، دیدگاهها و راهکارهای خود در این خصوص پرداختند و بر اجرای برنامه های آموزشی توسط کلیه واحدهای محیطی در سال جاری تأکید شد.

 

کلمات کلیدی
آقای صالحی مهر
تهیه کننده:

آقای صالحی مهر

تصاویر

جلسه كميته ی درون بخشی التور در سال 99  جلسه كميته ی درون بخشی التور در سال 99

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *