برگزاری جلسه توجیهی و بررسی دستورالعمل کشوری ارائه خدمات "مراقبت باروری ویژه " در زنان واجد شرایط پزشکی در شبکه بهداشت و درمان دامغان

برگزاری جلسه توجیهی و بررسی دستورالعمل کشوری ارائه خدمات "مراقبت باروری ویژه " در زنان واجد شرایط پزشکی در شبکه بهداشت و درمان دامغان

 بررسی دستورالعمل کشوری ارائه خدمات

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان دامغان، با حضور دکتر پور محمدی مدیر شبکه بهداشت و درمان دامغان ، دکتر ابراهیمیان معاون درمان، مهندس محمدی معاون بهداشتی و متخصصین، داخلی، زنان و زایمان، جراحی، پزشکی قانونی و مسئول و کارشناسان  بهداشت خانواده، کمیته تخصصی  بررسی و تأیید بستن لوله های رحمی و جلسه توجیهی بررسی دستورالعمل کشوری ارائه خدمات "مراقبت باروری ویژه " در زنان واجد شرایط پزشکی در دفتر ریاست شبکه بهداشت و درمان دامغان برگزار شد .

 در ابتدای جلسه دکتر پورمحمدی ضمن تقدیر و تشکراز مجاهدت های شبانه روزی پزشکان در درمان بیماری ها و تأمین بهداشت مردم در مقابله با ویروس کرونا، درخصوص اهداف جلسه مطالبی را بیان نمود.

در ادامه بهرامیان مسئول واحد بهداشت خانواده در خصوص دستورالعمل جدید برنامه باروری سالم، فهرست شرایط بیماری های مجاز برای دریافت خدمات مراقبت باروری ویژه بستن لوله های رحمی، در صورت تقاضا ی فرد و روش های موقت و همچنین  وظایف اعضای کمیته توضیحات مبسوطی ارائه نمودند. سپس اندیکاسیونهای دستورالعمل جدید به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

کلمات کلیدی
آقای صالحی مهر
تهیه کننده:

آقای صالحی مهر

تصاویر

"> بررسی دستورالعمل کشوری ارائه خدمات

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *