کمیته بهبود شاخص های سال 99 واحد سلامت خانواده، در سال 1400 در شبکه بهداشت و درمان دامغان برگزار گردید.

کمیته بهبود شاخص های سال 99 واحد سلامت خانواده، در سال 1400 در شبکه بهداشت و درمان دامغان برگزار گردید.

 کمیته بهبود شاخص های سال 99 واحد سلامت خانواده، در سال 1400 در شبکه بهداشت و درمان دامغان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بهداشت و درمان دامغان، جلسه بررسی شاخص های واحد بهداشت خانواده، با حضور دکتر پور محمدی مدیر شبکه بهداشت و درمان دامغان، دکتر ابراهیمیان معاون درمان، محمدی معاون بهداشتی، مسئول واحد گسترش  و کارشناسان واحد بهداشت خانواده این شبکه به اتقاق مسئولین مراکز شهری و روستایی در سالن آموزش شبکه بهداشت و درمان دامغان برگزار شد .

در ابتدای جلسه مدیر شبکه بهداشت و درمان، ضمن تقدیر و تشکر از مجاهدت های شبانه روزی مدافعان سلامت در درمان بیماری ها و تأمین بهداشت مردم در مقابله با ویروس کرونا، درخصوص اهداف جلسه مطالبی را بیان نمود.

پس از بحث وگفتگو و ارائه پیشنهادات، مصوباتی دراین خصوص پیش بینی و مقرر گردید، هم زمان  با ارائه خدمات کرونا از جمله حضور در مرکز واکسیناسیون کرونا، برنامه ریزی و اجرای صحیح خدمات و سایر مراقبت های بهداشتی، جهت افزایش شاخص ها صورت پذیرد.

 

 

 

کلمات کلیدی
آقای صالحی مهر
تهیه کننده:

آقای صالحی مهر

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *