اطلاعات و شرح وظایف واحد بهبود تغذیه شهرستان دامغان

 

- واحد بهبود تغذیه شبکه بهداشت شهرستان دامغان

- زهرا اکبریان

- شرح وظایق واحد بهبود تغذیه :

- مدیریت نظارت و آموزش تغذیه صحیح در دوران های مختلف زندگی .

- اجرا و نظارت برنامه مکمل یاری

- اجرا و نظارت برنامه مشارکتی حمایتی بهبود تغذیه کودکان زیر 5 سال .

- برنامه ریزی و اجرای طرح های تحقیقاتی ابلاغ شده از وزارت متبوع  .

- تدوین ، اجرا و پایش برنامه عملیاتی .

- برقراری تعاملات درون بخشی و برون بخشی .

- برنامه ریزی ، اجرا و نظارت برنامه حمایتی بهبود تغذیه مادران باردار و شیرده .

- راه اندازی مراکز مشاوره تغذیه و رژیم درمانی .

- برنامه ریزی و اقدام در خصوص استقرار سند ملی 10 ساله تغذیه و امنیت غذایی .

- نظارت از روند اجرایی برنامه های واحد بهبود تغذیه در سطوح محیطی و رفع اشکالات احتمالی .

-     اجرا و نظارت  برنامه مکمل یاری و پایگاه تغذیه سالم در مدارس .

-     اجرا و نظارت برنامه یک وعده غذای گرم روستامهدها و ارائه برنامه غذایی .

-     برنامه ریزی و اجرا و آموزش تغذیه سالم به زنان روستایی و عشایر به منظور ارتقاء آگاهی تغذیه ای و تهیه محصولات ارگانیک .

-     برنامه ریزی و اجرای برنامه های پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید .

-     برگزاری کمیته های علمی اجرایی در راستای ارتقاء کیفیت اجرای برنامه های سلامت تغذیه ای جامعه .

اصلاح الگوی تغذیه جامعه با اجرای مداخلات  تاثیر گذار .