معرفی و شرح وظایف واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

برنامه های مبارزه با بیماریهای واگیر:

مبارزه با بیماری سل و حذف بیماری جذام

مراقبت بیماری مننژیت

حذف بیماری مالاریا

مراقبت بیماری آنفلوانزا و کروناویروس

مراقبت بیماری سیاه سرفه

کنترل بیماری دیفتری

حذف بیماری کزاز نوزادان

حذف بیماری سرخک، سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی

ریشه کنی بیماری فلج اطفال

مراقبت گزش حیوانات زهرآگین [مارگزیدگی و عقرب گزیدگی]

پیشگیری و مبارزه با بوتولیسم

پیشگیری و مبارزه با پدیکلوزیس و گال

کنترل عفونت های بیمارستانی

نظام مراقبت پیامدهای نامطلوب واکسیناسیون

مراقبت اسهال های خونی

پیشگیری و مبارزه با وبا

پیشگیری و مبارزه با تیفوئید

پیشگیری و مبارزه با تب راجعه

تزریق ایمن در برنامه واکسیناسیون

بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن و واکسیناسیون بیماریهای هدف

نظام مراقبت بیماریهای آمیزشی

برنامه کنترل و پیشگیری از عفونت اچ آی وی و ایدز

برنامه مراقبت و مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان (سالک، تب مالت، سیاه زخم،CCHF، کیست هیداتیک و...)

برنامه پیشگیری و درمان هاری و موارد حیوان گزیدگی

برنامه پیشگیری و مراقبت هپاتیتهای ویروسی

برنامه موارد جراحات و صدمات ناشی از سر سوزن [نیدل استیک]

 

برنامه های مبارزه با بیماریهای غیر واگیر:

پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی عروقی (فشارخون بالا در افراد بالای ٣٠ سال)

پیشگیری و کنترل دیابت در افراد بالای ٣٠ سال  اجرای

مراقبت عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر

طرح جامع پیشگیری از بیماریهای ژنتیک

ثبت و گزارش موارد سرطانی

پیشگیری از بروز بتاتالاسمی ماژور

غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان

کنترل بیماری فنیل کتونوری

برنامه پیشگیری از سوانح و حوادث

برنامه مارگزیدگی و عقرب گزیدگی

برنامه هموفیلی

برنامه پیشگیری و کنترل بیماریهای مزمن تنفسی (آسم و بیماریهای COPD و...)

برنامه مراقبت سلامت گوش و شنوایی

غربالگری سرطان پستان، روده بزرگ و دهانه رحم

خطر سنجی سکته های قلبی و مغزی

برنامه پیشگیری و کنترل بیماریهای استخوانی - مفصلی

برنامه پیشگیری از نا بینایی و مراقبت سلامت چشم

 

همکاران واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

مصطفی طالبی

سمت: مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

مدرک: کارشناس بهداشت عمومی

پست الکترونیک: m.talebi@sbmu.ac.ir

 

صدیقه دربانی

سمت: کارشناس مبارزه با بیماریهای غیرواگیر

مدرک: کارشناس بهداشت عمومی

 

فهیمه گندمی

سمت: کارشناس مبارزه با بیماریهای غیرواگیر

مدرک: کارشناس بهداشت عمومی

 

احمدرضا رامشینی

سمت: کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر

مدرک: کارشناس بهداشت عمومی

پست الکترونیک: ahmadrezaramshini@yahoo.com         

 

محمدصادق شمس آبادی

سمت: کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر

مدرک: کارشناس بهداشت عمومی

 

 

شرح وظایف

1.       نظارت وکنترل بیماریهای واگیر و غیر واگیر در سطح منطقه

2.       بررسی و پیگیری اپیدمی های ایجاد شده در سطح منطقه

3.       نظارت و پایش برنامه در سامانه یکپارچه بهداشت (سیب)

4.       جمع آوری اطلاعات آماری بیماریهای واگیر و غیر واگیر

5.       تهیه برنامه جامع عملیاتی در خصوص برنامه های مهم و جاری واحد

6.       اعلام و اتخاذ راههای کاهش بیماریهای واگیر و غیر واگیر در سطح شهرستان

7.       اجرای دستورالعملهای ارسال شده از وزارتخانه و معاونت بهداشتی

8.       ارتقاء شاخص سلامت مرتبط با واحد بیماریها در سطح شهرستان

9.       اجرای طرحهای کشوری در سطح شهرستان و منطقه ای

10.   تشکیل کمیته بیماریهای واگیر و غیر واگیر

11.   ارسال گزارش اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات آموزشی و... در سطح شهرستان در مورد وظایف و برنامه های مربوط به واحد به معاونت بهداشتی دانشگاه

12.   مکاتبات اداری

13.   هماهنگی برون بخشی و درون بخشی در زمینه های کاری

14.   نظارت بر اجرای شرح وظایف توسط پرسنل در مراکز محیطی

15.   نظارت بر ارسال گزارشات هفتگی، ماهیانه، فصلی و سالیانه واحد

16.   جلب همکاری درون و برون بخشی جهت ارتقای برنامه های واگیر و غیر واگیر

17.   شرکت در جلسات درون واحدی، ستادی و شهرستانی

18.   شرکت در کارگاههای کلاسهای آموزشی و سمینارهای مربوطه در معاونت بهداشتی دانشگاه

19.   اختصاص و هزینه کرد ردیفهای بهداشتی در راستای ارتقای برنامه ها و عملکرد پرسنل

20.   ارزشیابی دوره ای و سالیانه پرسنل واحد

21.   هماهنگی و برنامه ریزی جهت اجرای طرحهای مربوطه در سطوح کشوری، استانی و شهرستانی

22.   برنامه ریزی جهت کشیک بیماریها و آنکال هاری در ساعات غیر اداری و تعطیل

23.   نظارت بر عملکرد پرسنل کشیک بیماریها و مرکز پیشگیری و درمان هاری شهرستان

24.   نظارت بر عملکرد دپوی واکسن و فرایند توزیع واکسن در شهرستان

25.   پیگیری مشکلات واحد مبارزه با بیماریها از مسئولین مربوطه

26.   مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی درون و برون بخشی

27.   برنامه ریزی، همکاری و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و گرامیداشت مناسبتهای بهداشتی و سلامتی مرتبط با واحد بیماریها

28.   نظارت بر آزمایشگاه سل، التور و مالاریا و غربالگری آنها در شهرستان و ارائه پسخوراندهای لازم به واحدهای محیطی

29.   نظارت بر ارسال به موقع نمونه های گرفته شده از آزمایشگاه

30.   نظارت و برنامه ریزی جهت ارائه مناسب خدمات واکسیناسیون

31.   کنترل زنجیره سرد و برق اضطراری سرخانه واکسن

32.   تکمیل درخواست واکسن و تجهیزات و ارسال به معاونت بهداشتی

33.   دریافت واکسن مورد نیاز شهرستان از مسئول توزیع واکسن استانی

34.   سرکشی و نظارت مستمر تجهیزات نگهداری واکسن

35.   بررسی درخواستهای واکسن ارسالی از واحدها و مراکز تابعه و توزیع واکسن به آنان به طور ماهیانه

36.   جمع آوری، بررسی، جمع بندی و ارسال آمار واکسن مصرفی بطور ماهیانه به معاونت بهداشتی

37.   تحویل واکسن به مراکز و خانه های بهداشت طبق برنامه زمانبندی قبلی

38.   بررسی وضعیت واکسنهای خراب شده برگشتی به دپو

39.    تهیه و توزیع متون آموزشی در خصوص بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

40.     شناسایی موارد مشکوک به بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

41.    گزارش تلفنی بیماریهای مشمول گزارشدهی فوری و تکمیل فرمهای بررسی بیماران

42.   تهیه نمونه های مورد نیاز جهت بررسی بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن براساس دستورالعملهای موجود

43.   هماهنگی با آزمایشگاه جهت انجام نمونه گیریهای لازم در خصوص بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

44.   پیگیری روند بهبودی و درمان در بیماران مبتلا به بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

45.    ثبت اطلاعات موارد مشکوک به بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن در پورتال مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

46.   درخواست و تدارک محیط های ترانسپورت جهت انجام نمونه گیری در بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

47.   ارسال ماهیانه آمار بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن به مرکز بهداشت استان

48.   تهیه نقشه اپیدمیولوژیک در خصوص بیماریهای واگیر در سطح شهرستان

49.   انجام هفتگی مراقبت فعال از مراکز مورد نظر و ارسال فرم پایش هفتگی مراقبت فعال به معاونت بهداشتی

50.   بازدید از واحدهای محیطی و نظارت بر عملکرد کاردانان و کارشناسان مبارزه با بیماریهای در مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان

51.   بررسی میزان آگاهی بهورزان، کاردان و کارشناس مبارزه با بیماریهای و ..

52.   دریافت و تایید فرمهای بررسی بیماریهای زئونوز و ثبت در پورتال مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

53.   بررسی طغیانهای ایجاد شده در خصوص کلیه بیماریهای واگیر در سطح شهرستان

54.   هماهنگی با اداره دامپزشکی شهرستان و برگزاری کمیته های درون بخشی و برون بخشی در سطح شهرستان در خصوص بیماریهای زئونوز

55.   نظارت بر پیگیری روند درمان بیماران مبتلا به بیماریهای زئونوز

56.   شرکت در کمیته اتلاف حیوانات ولگرد در سطح شهرستان

57.   نظارت بر عملکرد مرکز  هاری شهرستان در خصوص روند انجام واکسیناسیون جهت افراد حیوان گزیده

58.   نظارت بر پیگیری روند درمان و پیشگیری در افراد حیوان گزیده

59.   هماهنگی در خصوص برآورد میزان واکسن و سرم مورد نیاز جهت مرکز هاری به صورت ماهیانه

60.   نظارت بر گزارش دهی بیماری آنفلوآنزا در پایگاه دیده ور شهرستانی

61.   ثبت روزانه موارد بیماری آنفلوآنزا گزارش شده از پایگاه دیده ور شهرستان

62.   انجام نمونه گیری های لازم در خصوص بیماری آنفلوآنزا

63.   برآورد و دریافت و توزیع واکسن آنفلوآنزا در سطح مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان و ..

64.   برآورد و دریافت داروهای مورد نیاز در درمان موارد بیماری مشکوک به آنفلوآنزا

65.   پیگیری روند درمان بیماران مبتلا به بیماری مالاریا

66.   نظارت بر روند درمان بیماران مبتلا به بیماریهای واگیر

67.   گزارش طغیانها در خصوص بیماریهای منتقله از آب و غذا

68.   دریافت و بررسی فرمهای ۱۰۵ ایمنسازی به صورت ماهیانه از خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی و محاسبه پوشش ایمنسازی در سطح شهرستان

69.   نظارت بر روند بررسی خانوار و پیگیری درمان در افراد مبتلا به بیماریهای واگیر

70.   نظارت بر عملکرد مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شهرستان

71.   دریافت گزارش موارد مبتلا به بیماریهای منتقله از خون (هپاتیت، ایدز و...)

72.   اجرای برنامه PMTCT در سطح واحدهای ارائه دهنده خدمت و نظارت بر روند اجرای آن

73.    نظارت بر پیگیری روند درمان بیماران مبتلا به بیماریهای منتقله از راه خون

74.   ارجاع موارد مشکوک به بیماریهای منتقله از راه خون به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری و آزمایشگاه جهت بررسی بیشتر

75.   نظارت بر بررسی اپیدمیولوژیک موارد بیماریهای  واگیر در سطح شهرستان

76.   برآورد داروهای مورد نیاز جهت درمان بیماران مبتلا به بیماری سل

77.   هماهنگی با آزمایشگاه و مرکز بهداشت استان جهت تایید موارد مبتلا به بیماری سل

78.   ثبت اطلاعات در مورد بیماران مبتلا به بیماری سل در برنامه کشوری

79.   نظارت بر عملکرد کارشناس مبارزه با بیماریها در بازدید هفتگی از مطب پزشکان شهرستان و بیمارستان

80.   برآورد داروهای مورد نیاز در درمان بیماران مبتلا به سل، آنفلوانزا، سالک، مالاریا و... و تحویل به بیماران

81.   دریافت ماهیانه فرم بررسی بیماریهای STD

82.   نظارت و پایش کلینیکهای بیماریهای رفتاری و مراکز MMT

83.   بررسی هر مورد عارضه واکسن گزارش شده و تکمیل فرمهای مورد نیاز

84.   ثبت عوارض واکسن در برنامه پرتال معاونت سلامت وزارت بهداشت

85.   ارسال آمار عوارض واکسیناسیون به صورت ماهیانه به مرکز بهداشت استان

86.   برگزاری کمیته بررسی عوارض واکسیناسیون در سطح شهرستان

87.   نظارت بر روند انجام واکسیناسیون در مراکز بهداشت و درمانی و خانه های بهداشت

88.   پاسخگویی و راهنمایی بهورزان، کاردان و کارشناس مبارزه با بیماریها در خصوص بیماریهای واگیر و ایمنسازی

89.   تهیه جزوات آموزشی و ارسال به مطب پزشکان، بیمارستان و ...

90.   هماهنگی با پرستار کنترل عفونت بیمارستان در خصوص گزارشدهی موارد مبتلا به بیماریهای واگیر

91.   هماهنگی با آزمایشگاه بیمارستان و آزمایشگاه های خصوصی در خصوص گزارش موارد مبتلا به بیماریهای واگیر

92.   هماهنگی با اداره آموزش و پرورش در خصوص انجام واکسیناسیون و همچنین معاینات دانش آموزی از نظر بیماری پدیکلوزیس

93.    تهیه تراکت و پلاکارد و نصب آن بر طبق تقویم بهداشتی وآموزش چهره به چهره و گروهی بیماران

 

94.   جمع آوری و تنظیم فرمهای آماری بیماریهای غیر واگیر از کلیه مراکز شهری و روستایی و ارسال به معاونت بهداشتی بصورت ماهانه

95.   هماهنگی با اداره پست جهت ارسال نمونه های هیپوتیروئیدی به آزمایشگاه رفرانس

96.   جمع آوری آمار مصدومین چهارشنبه آخر سال از بیمارستانها و ارسال به معاونت

97.   برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی غیرواگیر در مناسبت های خاص

98.   تشکیل جلسات هماهنگی با حضور تیم مشاوره تالاسمی

99.   نظارت بر اجرای برنامه پیشگیری از بتا تالاسمی ماژور

100.       پیگیری زوجین ناقل تالاسمی جهت انجام به موقع مشاوره تنظیم خانواده و ارجاع به آزمایشگاه مرجع پیش از تولد (PND)

101.       نظارت بر آزمایش های پیش از ازدواج زوجین جوان جهت غربالگری زوج های مشکوک به تالاسمی مینور

102.       بازدید از کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و نظارت بر عملکرد آنها

103.       جمع آوری و ثبت آمار سرطانها از مراکز پاتولوژی منطقه

104.       نظارت بر برنامه دیابت طبق دستورالعمل کشوری

105.       نظارت و برنامه ریزی جهت غربالگری هیپوتیروئید و PKU در شهرستان

106.       نظارت بر اجرای طرح غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان

107.       نظارت بر اجرای طرح غربالگری فنیل کتونوری نوزادان

108.       نظارت و برنامه ریزی جهت اجرای طرح های غربالگری کشوری، استانی و شهرستانی بیماریهای غیرواگیر

109.       تهیه و ارسال آمارهای ماهیانه، سه ماهه، شش ماهه و سالیانه بیماریهای غیرواگیر

110.       تشکیل کمیته های درون و برون بخشی بیماریهای غیرواگیر

111.       نظارت بر آزمایشگاه و مرکز مشاوره ژنتیک [غربالگری تالاسمی]

112.       نظارت بر غربالگری زنان باردار در خصوص دیابت

113.       اجرای برنامه آسم و بیماریهای COPD

114.       ورود اطلاعات بیماریهای غیر واگیر در پورتال وزارت بهداشت

115.       نظارت بر اجرای برنامه فشار خون و دیابت

116.       برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه هموفیلی

117.       برنامه ریزی، نظارت واجرای طرح های بررسی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر

118.       برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه غربالگری ناشنوایی نوزادان

119.       برنامه پیشگیری و کنترل بیماریهای مزمن تنفسی (آسم و بیماریهای COPD و...)

120.       نظارت بر اجرای برنامه مراقبت سلامت گوش و شنوایی

121.       نظارت بر اجرای برنامه غربالگری سرطان پستان، روده بزرگ و دهانه رحم

122.       نظارت بر خطر سنجی سکته های قلبی و مغزی

123.       نظارت بر برنامه پیشگیری و کنترل بیماریهای استخوانی مفصلی

نظارت بر برنامه پیشگیری از نابینایی و مراقبت سلامت چشم